Građanski izvješće o praćenju
Rekonstrukcija dvoraca Pejačević - Velikog i Malog

Je 31/05/2021 | di Grad Našice

Opis

Istraživanje prati provođenje projekta „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ Našice - obnavljanje kulturne baštine grada. Ovim projektom će se zaokružiti turistička ponuda Našica bazirana na kulturno – povijesnoj baštini obitelji Pejačević koja će biti povezana s ostalim oblicima turizma i na taj način stvoriti nove turističke proizvode povezane s kulturnom baštinom. Našice su jedan od rijetkih gradova koji ima plemićke dvorce u samom centru grada, a važni su kulturni objekti u Gradu upravo vezani uz obitelj Pejačević i njihovo naslijeđe koje je nedovoljno vidljivo. Povijest i baština obitelji Pejačević je iznimno bogata, obzirom na arhitekturu građevina, njihov interijer i eksterijer, pripadajući antikni inventar, dendrološki bogati perivoj smješten uz dvorce, knjižničnu građu obiteljske knjižnice i dr. Osobito je važan život i djelo skladateljice Dore Pejačević, njezina osoba, stvaralački i kulturni rad koji nije adekvatno predstavljen i dostupan javnosti u hrvatskom kontekstu, iako je, obzirom na njezin doprinos hrvatskom, ali i europskom glazbenom izričaju, od velikog kulturnog značaja te predstavlja vrijednu nematerijalnu kulturnu baštinu. Projektom se želi educirati posjetitelje Našica o povijesnom značaju plemićke obitelji Pejačević koja je bitna za razvoj Našica i čitavog dijela kontinentalne Hrvatske s obzirom da se radi o obitelji hrvatskih banova Ladislava i Teodora Pejačevića koji su kroz povijest imali neosporiv značaj u ukupnom kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju regije. Zavičajni muzej Našice koji je smješten u Velikom dvorcu obitelji Pejačević, središnja je kulturno-turistička institucija, a ujedno i polazišna točka kulturnoga turizma Grada Našica koji će ovim projektom dobiti posve drugu dimenziju. Novi sadržaji vezani uz kulturnu baštinu trebali bi privući veći broj posjetitelja u Grad Našice što bi se trebalo odraziti na razvoj lokalnog gospodarstva pojavljivanjem novih gospodarskih subjekata, a time i otvaranjem novih radnih mjesta.

Cilj plana je razvoj integriranog turističkog proizvoda koji se temelji na rekonstrukciji najznačajnijih kulturnih objekata, dvoraca Pejačević - Velikog i Malog s pripadajućom infrastrukturom, ulaganja u rekonstrukciju kulturnih objekata, razvoj znanstveno-edukativnih elemenata kroz uređenje izložbenih prostora, ulaganje u slobodno vrijeme i rekreaciju, ulaganje u hortikulturno uređenje dvorišta Velikog dvorca Pejačević, pripadajućeg dječjeg igrališta, uređenje šetnica i kaskadnih vrtova oko Malog dvorca te dvorišta grobljanske kapele Pejačević.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Na temelju prikupljenih informacija saznali smo da dinamika istraživanog projekta ide prema predviđenom te da će isti biti realiziran kako je planirano.

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

Budući da je realizacija projekta u tijeku, možemo zaključiti da se odvijaju radovi na nekoliko lokacija, obnavljaju se dvorci Pejačević - Veliki i Mali sa pripadajućom infrastrukturom, u tijeku je hortikulturno uređenje dvorišta Velikog dvorca Pejačević, pripadajućeg dječjeg igrališta, uređenje šetnica, sportskih terena i kaskadnih vrtova oko Malog dvorca te dvorišta grobljanske kapele Pejačević. U tijeku je uređenje gradskih trgova (Trg dr. Franje Tuđmana i Trg Isidora Kršnjavoga) koji će biti završeni tijekom mjeseca lipnja. Dinamika izvođenja radova teče prema planiranom te se očekuje njihova realizacija do kraja 2022. godine.

Slabe strane

- rezultati projekta koji će biti vidljivi tek po završetku projekta.

Jake strane

- susretljivost i kolegijalnost intervjuiranih osoba;
- entuzijazam, upornost i posvećenost pokretača i realizatora projekta;
- zadovoljstvo građana projektom;
- očuvanje i oživljavanje kulturne baštine Grada;
- jačanje turističke ponude;
- stvaranje novog turističkog brenda;
- veći broj kulturnih sadržaja;
- ulaganje u znanost i edukaciju digitalizacijom sadržaja;
- ulaganje u promociju i vidljivost Grada;
- kvalitetnija ponuda sadržaja za boravak u prirodi i rekreaciju;
- osiguranje pristupačnosti ugostiteljskim objektima;
- obnavljanje hortikulture sličnu onoj iz Dorina vremena;
- očuvanje i revitalizacija Perivoja Pejačević (Veliki park) jednog od tri očuvana parka engleskog tipa u Europi.

Budući rizici

Nekvalitetna promocija, loša turistička ponuda, nedovoljna informiranost građana o kulturno-povijesnoj baštini grada Našica, neadekvatno predstavljanje i dostupnost javnosti podataka o životu i djelu Dore Pejačević, nedostupnost kvalitetnih turističkih vodiča.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Educirati građane Našica o važnosti kulturno-povijesne baštine obitelji Pejačević, omogućiti kvalitetno turističko promoviranje grada uz dostupnost turističkih vodiča, kvalitetni raznovrsni edukacijski sadržaji kroz koje će i sami građani Našica i turisti shvatiti vrijednost postojeće kulturne baštine.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)
  • Intervista con i referenti politici

Srećko Perković, prof., direktor Turističke zajednice Našice.

Marija Knežević, koordinator na EU projektu RCK ELPROS u Srednjoj Školi Isidora Kršnjavoga Našice.

Ivan Majer, dipl. ing. geod., pročelnik odjela za investicije i prostorno planiranje.

Voditeljica projekta, direktorica Našičke razvojne agencije, Magdalena Vidaković-Gelenčir

Brigita Ivoševac, stručni suradnik Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije, EDIC Osijek

Josip Miletić, dip. ing. mat., bivši gradonačelnik grada Našica, dožupan Osječko-baranjske županije

Silvija Lučevnjak, ravnateljica, kustos, voditeljica Kulturno-povijesnog i Prirodoslovnog odjela

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

1. Zašto smatrate da je je obnova dvoraca i trgova najpotrebnija građanima i samom gradu?
2. Ovim projektom nastoji se postići izgled grada koji dijeli sličnosti s vremenom Dore Pejačević. Hoćemo li se hortikulturom vratiti u prošlost te mogu li građani očekivati još neke sadržaje koji će doprinijeti aktivnijem boravku u prirodi, bavljenju sportom i rekreaciji?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

1. Uočili smo da turizam na lokalnom području ima značajan potencijal koji u ovome trenutku nije dovoljno iskorišten. Našice su jedan od rijetkih gradova koji ima plemićke dvorce u samom centru grada, a važni su kulturni objekti u Gradu upravo vezani uz obitelj Pejačević i njihovo naslijeđe koje je nedovoljno vidljivo. Povijest i baština obitelji Pejačević je iznimno bogata, obzirom na arhitekturu građevina, njihov interijer i eksterijer, pripadajući antikni inventar, dendrološki bogati perivoj smješten uz dvorce, knjižničnu građu obiteljske knjižnice i dr. Osobito je važan život i djelo skladateljice Dore Pejačević, njezina osoba, stvaralački i kulturni rad koji nije adekvatno predstavljen i dostupan javnosti u hrvatskom kontekstu, iako je, obzirom na njezin doprinos hrvatskom, ali i europskom glazbenom izričaju, od velikog kulturnog značaja te predstavlja vrijednu nematerijalnu kulturnu baštinu. Novi sadržaji vezani uz kulturnu baštinu trebali bi privući veći broj posjetitelja u Grad Našice što bi se trebalo odraziti i na razvoj lokalnog gospodarstva i
to na pojavljivanje novih gospodarskih subjekata, a time i otvaranje novih radnih mjesta.

2. Željeli smo da građani osjete „štih“ Dorina vremena te ćemo se hortikulturom djelomično vratiti u prošlost, ali smo naglasak stavili na modernizaciju i digitalizaciju. Perivoj Pejačević, Našičanima poznat kao Veliki park je jedan od tri očuvana parka engleskog tipa u Europi (London, München) te ga nastojimo predstaviti u punom sjaju. Napravili smo novi posjetiteljski centar, parkiralište na sajmištu, šetnicu. Našice je grad profesionalnog i amaterskog sporta te grad rekreativaca pa smo i kroz ove sadržaje nastojali promovirati i ponuditi svima mogućnost rekreacije i bavljenja sportom
izgradnjom novih sportskih terena, šetnica te postavljanjem sprava za vježbanje. Ne smijemo zaboraviti na naše najmlađe te ćemo i njima omogućiti zanimljive sadržaje boravkom u prirodi.