The reports

Pagina 1 di 1
11/06/2021 | Kaštelovci

Uspješnost projekta Kulterra

Tema projekta je unapređenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenjem sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Istre. Naše istraživanje bavi se analizom uspješnosti projekta te utjecajem na razvoj lokalne zajednice, turizma, gospodarskog razvoja i povećanje životnog standarda.

Završen i koristan
09/06/2021 | More Snova

More Snova - Otkrivanje davno izgubljenog

Projektom se planira obnoviti, prenamijeniti i valorizirati pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82m2 neto korisne površine. Glavni cilj obnove je uređenje poslovno administracijskih i prezentacijskih prostora za potrebe održavanja aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA) za same djelatnike centra, ali i za posjetitelje, jer bi veći dio novih prostora MCPA bio otvoren za javnost kao edukacijski, izložbeni i prezentacijski prostor. U novim prostorima održat će se demonstrativno interaktivne radionice za djecu u vidu širenja znanja te valorizacije prezentacijskih i komunikacijskih vještina.

U tijeku i dobro napreduje
05/06/2021 | MarulSTEMci

MarulSTEMci

Tema projekta je razvoj novih fakultativnih kurikula iz STEM područja kojima se unaprjeđuje postojeći kurikul te kadrovski i materijalni kapaciteti IV. gimnazije "Marko Marulić" Split te se također razvijaju učeničke i nastavničke kompetencije kroz edukacije i opremanje kabineta

Završen i koristan
03/06/2021 | letuljcici_gmm

Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu

Projektom „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ nastoje se poboljšati postojeće i uvesti nove zdravstvene usluge koje pružaju domovi zdravlja i koncesionari u Brodsko-posavskoj županiji. Također, osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućava se poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, a svim korisnicima / pacijentima pružiti kvalitetnija zdravstvena zaštita, osobito onih iz depriviranih područja. Nabavom opreme za Dom zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška, uređenjem zdravstvenih objekata (vrijednosti 568.054,69 kuna) u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Davoru te dogradnjom pedijatrije u Slavonskom Brodu nastoji se smanjiti broj uputnica …

U tijeku i dobro napreduje
02/06/2021 | EKO2

Gradski prozori u prirodu - Eko danas za bolje sutra!

Projektom se obnavlja postojeća i gradi nova posjetiteljska infrastruktura i stvaraju novi turistički proizvodi i sadržaji. Objavljivanjem rezultata našeg praćenja ovog projekta na društvenim mrežama veći broj građana saznat će za unapređenje parka Maksimir i time ćemo ih potaknuti na posjet samom parku. To će doprinijeti kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Saznanja o unapređenju parka povećat će i broj turističkih posjetitelja, a time i prihode samoga grada te omogućiti daljnja ulaganja u poboljšanje gradske infrastrukture.

U tijeku i dobro napreduje
01/06/2021 | Ekonomska garda

Nova nada Staroga grada! Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine

Polazište našeg istraživanja je odabrani projekt Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine s ciljem stvaranja turističkog proizvoda u obliku nematerijalne baštine Međimurja čime će bogata povijest biti predstavljena na jednom mjestu. Taj projekt predstavlja najveće ulaganje iz Europskih fondova u kulturnu baštinu Međimurja. Muzej će objediniti devet muzejskih jedinica: demografija, školstvo, jezik i glazba, ples i glazbeni sastavi, zanati vezani za nematerijalnu baštinu, međimurski mitovi i legende, zatvorenici u fortifikaciji kroz različita povijesna razdoblja, progoni vještica, obrambeni sustav. Cilj našeg tima Ekon…

Završen i koristan
01/06/2021 | Citrus

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve s ciljem razvijanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000, lociran je i /ili povezan sa sljedećim kategorijama područja prirodne baštine:1. Kategorija zaštićenih područja iz članka 111. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13): - -Tri posebna ornitološka rezervata Prud, Pod Gredom i Orepak - -Posebni rezervat ihtiološko-ornitološki Delta Neretve - jugoistočni dio - - Značajni krajobraz Predolac-Šibenica i Modro oko i jezero D…

Završen i koristan
31/05/2021 | Notno PISMO

Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO - Novska

Projekt ima cilj osnovati poduzetnički inkubator kroz uređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture, izraditi projektno-tehničku dokumentaciju, adaptaciju dviju građevina, tehničku opremu (glazbeni studio, oprema za video-snimanje, CNC stroj, mikroljev, 3D printer, software, VR oprema, računala, laptopi, projektor), nadzor, promicanje horizontalnih politika EU, promidžba i upravljanje. Stvaranje povoljne poduzetničke klime razvojem start-upova, jačanje, podrška i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, usmjeren prema lokalnom stanovništvu, smanjenju nezaposlenosti i jačanju gospodarstva.

Završen i koristan
31/05/2021 | isidors.investigators

Rekonstrukcija dvoraca Pejačević - Velikog i Malog

Istraživanje prati provođenje projekta „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ Našice - obnavljanje kulturne baštine grada. Ovim projektom će se zaokružiti turistička ponuda Našica bazirana na kulturno – povijesnoj baštini obitelji Pejačević koja će biti povezana s ostalim oblicima turizma i na taj način stvoriti nove turističke proizvode povezane s kulturnom baštinom. Našice su jedan od rijetkih gradova koji ima plemićke dvorce u samom centru grada, a važni su kulturni objekti u Gradu upravo vezani uz obitelj Pejačević i njihovo naslijeđe koje je nedovoljno vidljivo. Povijest i baština obitelji Pejačević je iznimno bogata, obzirom na arhitektur…

U tijeku i dobro napreduje
27/05/2021 | Gym heroes

Rokovi super junaci protiv pretilosti

Cilj projekta je promicati zdravi način života utjecajem na životni stil i prehrambene navike djece, mladih i građana VPŽ radi prevencije vaskularnih i drugih kroničnih oboljenja. Svrha je projekta educirati djecu i mlade o opasnostima i posljedicama pretilosti za zdravlje. Procjena nositelja projekta je da je 30% djece pretilo ili s povećanom tjelesnom težinom. Ciljne grupe su: pretila djeca od 7-15 godina i njihovi roditelji. Projektne aktivnosti će doprinijeti prevenciji vaskularnih bolesti i promociji zdravlja podizanjem svijesti, znanja i vještina sudionika projekta.

Završen i koristan