Građanski izvješće o praćenju
MarulSTEMci

Je 5/06/2021 | di MarulSTEMci

Opis

Tema projekta je razvoj novih fakultativnih kurikula iz STEM područja kojima se unaprjeđuje postojeći kurikul te kadrovski i materijalni kapaciteti IV. gimnazije "Marko Marulić" Split te se također razvijaju učeničke i nastavničke kompetencije kroz edukacije i opremanje kabineta

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Na temelju prikupljenih informacija do kojih se došlo intervjuiranjem sudionika, predmeti koji su proizašli iz projekta su zaživjeli i uspješno se provode.

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

Projekt je rezultirao boljom opremljenošću škole i materijalnim dobrima i obogaćenjem ponude poučavanja STEM predmeta kojima učenici mogu bolje konkurirati na tržištu rada.

Slabe strane

Nefleksibilnost obrazovnog sustava ne prati moderne trendove u STEM-u čime je provedba nastave otežana.

Jake strane

Projekt je stvorio trajnu vrijednost u vidu novih kurikula koji su u potpunosti integrirani s ponudom u školi, njihovom provedbom sami nastavnici konstantno unaprjeđuju svoje znanje i redovito nadopunjuju kurikule s novim saznanjima iz svijeta STEM-a koje kasnije uspješno prenose učenicima.

Budući rizici

U školi se mora pokazati više razumijevanja za nastavnike koji provode projekt kako bi se mogli bolje posvetiti provedbi, kao i educiranje nastavnika koji nisu dio projekta o tome što je ovaj projekt kako bi svi zajedno mogli motivirati učenike da u što većem broju sudjeluju u izvedbi nastave.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Projekt zaslužuje veću promociju i pomoć nastavnicima pri daljnjem usavršavanju kurikula.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)

Intervjuirane su nastavnice Višnja Banić i Gorjana Karaman koje su izravno sudjelovale u izradi i provedbi projekta te i dalje drže nastavu iz fakultativnih predmeta proizašlih iz projekta.
Ivica Zelić je bio vanjski suradnik koji je pomogao u provedbi projekta.
4 učenika drugog razreda koji upravo završavaju pohađanje nastave fakultativnih predmeta u tekućoj školskoj godini.

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

Jeste li zadovoljni rezultatima projekta?
Koliko ste zadovoljni provedbom projekta?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

Zadovoljni su rezultatima projekta.
Ima mjesta za napedak kod provedbe, ali uglavnom su zadovoljni.