Građanski izvješće o praćenju
Uspješnost projekta Kulterra

Je 11/06/2021 | di Kaštelovci Gimnazija Pula

Opis

Tema projekta je unapređenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenjem sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Istre. Naše istraživanje bavi se analizom uspješnosti projekta te utjecajem na razvoj lokalne zajednice, turizma, gospodarskog razvoja i povećanje životnog standarda.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Projekt je završen.

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

Početkom prosinca 2016. godine započela je realizacija integriranog razvojnog programa „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa“ koji podrazumijeva ulaganje u kulturnu baštinu kroz integraciju različitih, no ipak povezanih aktivnosti. Njihovom obnovom, stvorio se temelj za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije. U kaštelu Morosini-Grimani, uspostavljena je i postavljena zbirka oružja „Ferlin“ kao i izložbeni prostor „Kapetanova soba“ opremljena na način da prikaže nekadašnju prostoriju kapetana kaštela. Također, kreiran je izložbeni prostor za prezentaciju tradicije i starih običaja vjenčanja u svrhu očuvanja nematerijalne kulturne baštine kao i prostor za organiziranje raznih evenata (manifestacije, kongresi, sajmovi). Otvorena je i suvenirnica te prezentacijski centar „kušaonica Središnje Istre“. Zasigurno najatraktivniji dio palače je multimedijalna izložba koja se temelji na sagledavanju i interpretaciji ključnih povijesnih događaja u arhitektonskom i društvenom razvoju Kaštela, odnosno Svetvinčente. Krećući od najranijih lokalnih ostataka, do vrhunca vlasti obitelji Morosini i Grimani koje Kaštel dovode do današnjeg izgleda, izložba će, još uvijek mnogima nepoznatu, istarsku povijest, pomoći smjestiti u širi društveno-politički, europski kontekst.

Slabe strane

Nismo se susreli s teškoćama i mislimo da je projekt proveden transparentno te da je ostvario sve rezultate. Voditelj projekta i stručna suradnica koji su nas primili bili su voljni ustupiti sve informacije i o svemu porazgovarati.

Jake strane

Kaštel Morosini-Grimani i Petrapilosa obnovljeni su u suvremenom duhu ali u suradnji sa stručnjacima. Projektu je prethodio projekt kojim se kreirao plan za renovaciju i gradnju te pridobila građevinska dozvola. Projekt je spojio dva istarska mjesta - Svetvinčenat i Buzet te mnogobrojne lokalne aktere, što iz područja kulture, što iz gospodarstva. Realizacijom projekta KulTERRA, očekuje se pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samo/zapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti, povećane potražnje za robom i uslugama trećih subjekata kao posljedica povećanja posjetitelja.

Budući rizici

Neki od rizika predstavljaju općeniti rizici za turizam u našoj regiji ili državi, kao na primjer manji broj posjetitelja uzrokovan nekim vanjskim čimbenikom ili manje ulaganje u razvoj programa za lokalno stanovništvo.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Kašteli bi se trebali tijekom cijele godine puniti kulturnim sadržajima, a ne bazirati samo na posjetima stranog stanovništva.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)

Igor Macan, voditelj razvojnih programa i projekta,
Matea Stanić, viša stručna suradnica za međunarodne projekte

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

Je li lokalna zajednica bila uključena u projekt?
Koje su pozitivne posljedice projekta i ima li negativnih?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

Lokalna zajednica bila je uključena kroz radionice i druge aktivnosti. Bilo je bitno spojiti ljude i uspostaviti komunikaciju između ljudi različitih struka. Dogodio se i javni znanstveni skup. Partneri su bile lokalne udruge koje su bile direktno uključene.

Dobivanje europskog projekta je prva pozitivna posljedica, to jest renovacija i uspostavljen proces upravljanja kaštelima. Pozitivna je stvar što se krećemo u dobrom smjeru za ekonomski razvoj općina. Negativne posljedice su možda veliki stres na ljude koji su radili na projektu.

Detaljnije pogledajte u našoj video reportaži.