Građanski izvješće o praćenju
More Snova - Otkrivanje davno izgubljenog

Je 9/06/2021 | di More Snova

Opis

Projektom se planira obnoviti, prenamijeniti i valorizirati pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82m2 neto korisne površine. Glavni cilj obnove je uređenje poslovno administracijskih i prezentacijskih prostora za potrebe održavanja aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA) za same djelatnike centra, ali i za posjetitelje, jer bi veći dio novih prostora MCPA bio otvoren za javnost kao edukacijski, izložbeni i prezentacijski prostor. U novim prostorima održat će se demonstrativno interaktivne radionice za djecu u vidu širenja znanja te valorizacije prezentacijskih i komunikacijskih vještina.

Projekt je dio šireg plana intervencija jer obuhvaća područja kulture i turizma, obrazovanja, gospodarstva i zaštite okoliša. Plan je zaposliti nove ljude u području turizma, privući nove posjetitelje, doprinijeti zaštiti i unapređenju kulturne baštine grada Zadra te i u obrazovnom smislu poduprijeti korisnike obnovljenog kompleksa.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Provedba projekta je u dobrom stanju, tj. radovi na projektu uglavnom dobro napreduju. Rušen je veliki bunker koji je zauzimao najviše mjesta unutar kompleksa, nakon čega su konzervatori na jednom zidu pronašli i ostatke nekadašnjih puškarnica za koje su zaključili da se trebaju sačuvati te se zid ne smije srušiti kao što je prvotno bio plan. Na tom mjestu treba biti dormitorij unutar kojeg će ostati spomenuti zid s puškarnicama, a dormitorij će služiti kao mjesto boravka studentima koji budu dolazili na tečajeve podvodne arheologije u Centar.

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

Projekt je trenutno u tijeku.

Slabe strane

Što se tiče slabih strana, nemamo ih puno. Jedine poteškoće na koje smo naišli bile su na početku pokretanja projekta zbog toga što nismo bili u mogućnosti fizički se nalaziti svi zajedno te prilikom dogovaranja intervjua jer je bilo teško u ovo vrijeme pandemije dogovoriti intervjue i sve to uskladiti s redovnom nastavom.

Jake strane

Svidjela nam se aktualnost projekta i to što se o njemu može puno saznati kako iz različitih dokumenata, tako i na terenu. Još veću važnost uvidjeli smo nakon što smo posjetili gradilište, vidjeli kakvo je stanje te dobili informacije iz prve ruke. Isto tako, jaka strana je i to što na projektu radi jako dobar tim stručnjaka, svi su usklađeni, sastaju se svaki tjedan te iako malo sporije, napreduju u radovima.

Budući rizici

Rizik s kojim se projekt može susresti je rok završetka radova. S obzirom na to da su više puta pronašli nešto novo i neočekivano, cijela izvedba projekta se morala usporiti ili plan promijeniti. Tome je tako jer je cijela crkva izgrađena na temeljima druge, koja je srušena i postoji mogućnost da se ponovno pronađe puno toga što se nije moglo predvidjeti.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Neke od ideje koje bi predložili bile bi da u slučaju da tim ljudi na terenu ponovno naiđe na nešto novo za vrijeme radova, da odmah imaju spreman tim za istraživanje terena kako bi se što prije nastavilo s radovima, a sačuvalo arheološku građu. Isto tako, potaknuti suradnju Centra sa Sveučilištem u Zadru i studentima arheologije te konzervatorima arheološkog muzeja. Time bi se možda odmah izašlo na teren i brzo i efikasno nastavilo s radovima. Tako bi možda oni koji su za sve to zaduženi mogli i nakon završetka radova raditi na zbirkama koje će biti izložene u Centru i arheološkom muzeju.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone
  • Intervista con i referenti politici

Nika Cohen, Viša stručna savjetnica na ugovorenom projektu
Karla Ciketić, Viša stručna suradnica na ugovorenom projektu
dr. Mladen Pešić, Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
Rade Šimičević, Zastupnik u Hrvatskom saboru (Vodio je i bio korisnik projekta sufinanciranog od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova)

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

1. Recite nam, po Vašem mišljenju jesu li EU fondovi korisna stvar i treba li Hrvatska kao država težiti ostvarivanju što više projekata sufinanciranih na taj način?
2. Hoće li ovaj projekt doprinijeti razvoju kulturne baštine u Zadru

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

Apsolutno. Mi kao država članica Europske Unije isto tako uplaćujemo određena sredstva i zauzvrat dobivamo novac. Novac se naravno ne dobiva na lijepe oči, već vi za svaku kunu koju dobijete iz EU fondova morate imati osmišljen projekt. Za projekt naravno morate imati dobru ideju. Međutim prije same ideje, morate imati projektni tim koji će raditi na realizaciji te ideje od početka do kraja. Dakle, kad imate tim onda možete napraviti ono što želite. Postoji tu više određenih osoba od kojih je svaka naravno zadužena za dio u kojem je stručna. Iz EU fondova ne možete povući cijeli iznos, već se novac dobiva u relaciji 70-30 ili 80-20, odnosno EU će dati tih 70 posto, a vi morate osigurati 30 posto svojih sredstava. S obzirom da je za naš projekt osnivač bila Zadarska županija oni su vrlo rado sudjelovali u tome te su nam osigurali potrebna sredstva da bismo mogli zatvoriti financijsku konstrukciju.

Pa ja se nadam da hoće svakako hoće a ono mislim to će biti neki novi sadržaj što se tiče podvodne arheologije Zadra kao grad na moru recimo mi kao centar za podvodnu arheologiju smo _________ tako a nismo bazirani na samo zadarsko područje ali moramo reći da zadarsko područje i sam grad Zadar osim nas koji smo u centru podvodni arheolozi imamo i u arheološkom muzeju Zadar podvodni arheolozi i na sveučilištu Zadar tako da je to jedan širi krug ljudi koji se bave podvodnom arheologijom i Zadar u tom smislu ima nekakvu povijest koju mi na ovaj način bi htjeli prikazivati ljudima jer dosad to nije baš bilo na neki način prezentirano u javnosti tako da svakako će dobiti neki novi sadržaj a obnova kulturne baštine same crkve kažem Svetog Nikole zvonika i ostalih prostorija koje se uz njega javljaju će svakako pridonijeti vizuri grada Zadra.