Građanski izvješće o praćenju
Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO - Novska

Je 31/05/2021 | di Notno PISMO

Opis

Projekt ima cilj osnovati poduzetnički inkubator kroz uređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture, izraditi projektno-tehničku dokumentaciju,
adaptaciju dviju građevina, tehničku opremu (glazbeni studio, oprema za video-snimanje, CNC stroj, mikroljev, 3D printer, software, VR oprema, računala, laptopi, projektor), nadzor, promicanje horizontalnih politika EU, promidžba i upravljanje. Stvaranje povoljne poduzetničke klime razvojem start-upova, jačanje, podrška i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, usmjeren prema lokalnom stanovništvu, smanjenju nezaposlenosti i jačanju gospodarstva.

Projekt osnivanja poduzetničkog inkubatora PISMO - Novska zamišljen je kao dio šireg plana kojim se želi uspostaviti Sisačko- moslavačku županiju kao središte gaming industrije. Inkubator PISMO je treći od ukupno šest glavnih koraka koji uključuju besplatni engleski jezik u vrtićima na području Sisačko-moslavačke županije, radionice (video igre), start-up, uvođenje gaminga u redovni srednjoškolski sustav, potpore te izgradnja gaming kampusa u Novskoj. Sve ovo ukazuje na to da je projekt poprilično sveobuhvatan i vrlo zanimljiv i kao takav pruža dobar temelj za društveni i gospodarski oporavak područja Sisačko-moslavačke županije.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Projekt je u potpunosti završen.

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

Rezultati projekta su 42 poduzeća (obrta) koji djeluju u poduzetničkom inkubatoru PISMO Novska. (vidi popis stanara u poveznicama)

Slabe strane

Požar na gradilištu druge zgrade (4.5.2019.) u kojem je izgorjelo 26 bala stiropora, koje su bile spremne za završne radove. Uništen je dio krovišta, dio postavljenih instalacije i žbuke, a šteta je procijenjena na oko 2 milijuna kuna. To je zaustavilo i usporilo radove nekoliko mjeseci.
Objektivne okolnosti: samoizolacija i bolesti učenika, stalne promjene u rasporedu učenika (kojima su škole stradale u potresu) otežavale su susrete i dogovore. Teškoće su zadavali i dosta kratki rokovi za ispunjenje zadataka, kao i novi i nepoznati alati za korištenje na čije je upoznavanje utrošeno dosta vremena.

Jake strane

Ideja projekta i njegova usmjerenost prema gaming industriji, kao danas najbrže rastućoj svjetskoj industriji.
Mogućnosti koje se nude mladim poduzetnicima kroz dostupnost kvalitetne opreme i financijske potpore.
Izbor dvije različite tvrtke za izvođenje građevinskih radova.
Preraspodjela sredstava između proračunskih stavki projekta, prema kojima je dio sredstava ušteđen na nabavama za gradnju i nadzor, prebačen za nabavu opreme.
Projekt u pozitivnom smislu mijenja i razvija širu zajednicu.

Budući rizici

Nedostatak kvalitetnog kadra (poduzetnika) koji će moći razvijati projekt.
Ljudi su ključ. Bez ljudi i najkvalitetnija oprema i uvjeti nemaju smisla.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Ulaganje u ljude, edukacijama i prepoznavanjem talentiranih mladih ljudi još od najranije dobi, možda uvođenjem izbornog predmeta gaming u osnovne škole. Važnost obrazovanja prepoznata je i u SIMORI, gdje je u pripremi izgradnja kampusa, studentskog i učeničkog doma, arene za e-sport i popratnih sadržaja. Projekt izgradnje kampusai jedan je od strateških projekata Republike Hrvatske.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)

1. Mario Čelan, direktor Razvojne agencije sisačko-moslovačke županije SIMORA, suradnik za edukativne aktivnosti
2. Andreja Šeperac, zamjenica direktora/voditeljica Odjela za EU projekte, voditelj projekta
3. Tomislav Plesec, suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost, tehnički asistent
4. Boženka Spahić, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Grad Novska
5. Anoniman upitnik korisnicima Inkubator PISMO

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

1. Što privlači mlade ljude u Inkubator PISMO? (Mario Čelan, direktor SIMORE)
2. PISMO je pokrenulo i uvođenje srednjoškolskog programa tehničar za razvoj video igara. Recite nam nešto više o tome. (Mario Čelan, direktor SIMORE)

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

1. Interes za gaming edukacijom je velik. Polaznici dolaze iz svih dijelova Hrvatske od Metkovića do Rijeke, Varaždina i Đakova. Nakon što završe edukaciju, mladi se često odluče za pokretanje vlastitog startupa upravo u Inkubatoru PISMO. Do sada je pokrenuto čak 49 startupa. Osim financijskih potpore za pokretanje startupa u području razvoja videoigara (financijske potpore do 155.000,00 kn: od HZZ-a 55 tisuća kuna, 35 tisuća kuna od Sisačko-moslavačke županije i čak 65 tisuća kuna od Grada Novske) mlade privlače i dobri uvjeti poslovanja te najmoderniji gaming inkubator. Znali smo da ako želimo privući ljude u PISMO da im moramo pružiti najmoderniji inkubator s opremom koju mogu pronaći samo kod nas. Stoga smo im osigurali sve što im je potrebno da razviju svoju ideju. Ta se oprema ne mora koristiti samo za videoigre, već može i za animirane filmove, razne animacije, grafiku…
2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 2. svibnja 2019. godine odobrilo Tehničkoj školi Sisak izvođenje eksperimentalnog programa za stjecanje kvalifikacija Tehničar za razvoj videoigara u školskoj godini 2019./2020. Nakon Siska, u školskoj godini 2020./2021. taj program uvodi i Srednja škola Novska. Ovaj obrazovni program potpuno se razlikuje od postojećih jer je naglasak na strukovnom dijelu putem kojeg učenici dobivaju potrebna znanja i vještine kako bi bili konkurentniji na tržištu. Iz nastavnog plana su vidljive promjene za koje smatramo da su nužne kako bi nakon završenog školovanja dobili kadar koji je sposoban samostalno izraditi, u ovom slučaju, videoigru. Nije bilo lako, ali sve smo radili temeljito i argumentirano, željeli smo da nakon srednje škole mlada osoba bude spremna na izlazak na tržište rada. Smatramo da je to ispravan put, a to je prepoznalo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.