Građanski izvješće o praćenju
Nova nada Staroga grada! Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine

Je 1/06/2021 | di Korisnik i glavni investitor projekta je Međimurska županija, Muzej Međimurja Čakovec i Turistička zajednica Međimurja su projektni partneri, a Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA voditelj projekta.

Opis

Polazište našeg istraživanja je odabrani projekt Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine s ciljem stvaranja turističkog proizvoda u obliku nematerijalne baštine Međimurja čime će bogata povijest biti predstavljena na jednom mjestu. Taj projekt predstavlja najveće ulaganje iz Europskih fondova u kulturnu baštinu Međimurja. Muzej će objediniti devet muzejskih jedinica: demografija, školstvo, jezik i glazba, ples i glazbeni sastavi, zanati vezani za nematerijalnu baštinu, međimurski mitovi i legende, zatvorenici u fortifikaciji kroz različita povijesna razdoblja, progoni vještica, obrambeni sustav. Cilj našeg tima Ekonomska garda je zainteresirati sve ciljne skupine da posjećuju Muzej nematerijalne baštine – Riznica Međimurja i tako doprinesu pozicioniranju i boljoj posjećenosti turističke destinacije Međimurja.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Sa samo 3 grada i 22 općine, između Mure i Drave, Međimurje je županija u koju se tijekom godina sve više ulagalo novaca iz EU fondova. Provodi se sve više projekata kako bi se unaprijedio život žitelja Međimurja i modernizirao način života. U svrhu istraživanja našega projekta postavili smo si nekoliko pitanja. Koliko se sredstava ulaže u hrvatske županije iz EU fondova? Koliko je sredstava uloženo u Međimurje? Iz kojih je izvora uz EU fondove financiran projekt? Jesu li učenici ETŠ-a Čakovec upoznati s projektom? Zašto Međimurci još čekaju na otvorenje Muzeja?
Na samom početku još smo malo proanalizirali sva bogatstva Međimurja. Na zajedničkom sastanku smo shvatili zašto su upravo ta bogatstva uvrštena u Riznicu Međimurja. U devet objedinjenih područja još spadaju demografija, školstvo, progoni vještica, zatvorenici i obrambeni sustav. Samostalnim istraživanjem i razgovorom s djelatnicima REDE-e otkrili smo glavne ciljeve projekta: obnova Starog grada, stvaranje kulturno-turističkog proizvoda, povećanje turističkih pokazatelja, izgradnja replike barokne zgrade, otvaranje suvenirnice, promocija kulturnog turizma Međimurja, nova zapošljava. S obzirom na našu struku, ekonomiju u drugoj fazi projekta posvetili smo se brojkama i financijama. Krenuli smo s istraživanjem ulaganja sredstava iz EU fondova u hrvatske županije iz čega smo izdvojili ulaganja u Međimurje. U svrhu istraživanja proučili smo iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od 2017. do 2019. godine. Nastavak istraživanja posvetili smo detaljnijoj analizi financiranja projekta Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine. Prije terenskog istraživanja jesu li građani Međimurja upoznati s odabranim projektom proveli smo anketu u našoj školi kako bi saznali jesu li i učenici ETŠ-a Čakovec upoznati s projektom. Anketu smo proveli u Google Formsu, a njezine rezultate prikazali u digitalnom alatu. Samostalnim istraživanjem pronašli smo odgovore na sva naša postavljena pitanja u uvodnom dijelu vezano za realizaciju odabranog projekta. Kako smo prikupili i obradili podatke od učenika u našoj kako bi saznali jesu li upoznati s projektom, sljedeće istraživanje baziralo nam se na prikupljanju podataka žitelja Međimurja i koliko su oni upoznati s realizacijom projekta.

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

Projekt je završio 2020. godine, ali na naš odgovor na pitanje - Zašto Međimurci još čekaju na otvorenje Muzeja dobili smo od naše predavačice iz REDEA, koja nam je pojasnila da je zapravo „krivac“ neotvaranja Muzeja nematerijalne baštine COVID 19. Otvorenje novog muzeja planira se u lipnju 2021. Na osnovi provedenog intervjua s ravnateljicom Muzeja dobili smo pojašnjenje da su radovi na obnovi i sama rekonstrukcija bili vrlo opsežni i da su nailazili na različite nepredviđene situacije, a najveći problem rekostrukcije predstavljali su sami radovi statičke sanacije, kao i pronalaženje različitih prostorija za koje stručnjaci nisu ni znali da postoje. U našem terenskom posjetu novom Muzeju možemo zaključiti da je rezultat nadziranog projekta potpuno završena rekonstrukcija i revitalizacija Staroga grada i da novi Muzej nematerijalne baštine samo čeka otvorenje i povoljnu epidemiološku situaciju vezanu za COVID -19.

Slabe strane

- epidemiološka situacija COVID-19
- nemogućnost ulaska u novi Muzej (službeno je zatvoren do svečanog otvorenja i predstavljanja projekta)

Jake strane

- promicanje kulturnog nasljeđa
- razvoj turizma Međimurja i inovacije
- promocija Muzeja za osobe s invaliditetom
- stručnjaci koji su vodili projekt

Budući rizici

- ekonomska kriza zbog pandemije
- slaba kupovna moć

Rješenja i ideje koje želite predložiti

- izrada promidžbenih materijala vezanih za promociju samoga Muzeja nematerijalne baštine - Riznica Međimurja
- korištenje suvremenih digitalnih alata i promocija putem društvenih mreža
- vođenje turističkih grupa uz pomoć učenika hotelijersko-turističkog smjera naše škole

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)

1. Ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA - Sandra Polanec Marinović i stručna suradnica na Projektu - Mateja Živčec
2. Župan Međimurske županije - Matija Posavec
3. Ravnateljica Muzeja nematerijalne baštine - Riznica Međimurja - Maša Hrustek Sobočan
4. Građanstvo Međimurske Županije

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

1. Zašto projekt Muzej nematerijalne baštine – Riznica Međimurja smatrate važnim za Čakovec i za Međimurje i kada je planirano otvorenje Muzeja - Riznica Međimurja?
2. Koji radovi su trajali najduže na rekostrukciji Staroga grada?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

1. Ovaj Projekt je iznimno važan za razvoj grada Čakovca, Međimurske županije, ali i cijele regije jer trebamo znati čuvati svoju povijest pogotovo ako je ona imala veliki utjecaj na razvoj cijele Europe kao što je imala obitelj Zrinskih i Frankopana. Otvorenje Muzeja planirano je krajem mjeseca lipnja, najkasnije početkom srpnja. (Župan Matija Posavec)
2. Najduže su trajali radovi na samoj sanaciji i rekostrukciji Staroga grada jer smo tijekom radova naišli na različite nepredviđene situacije, kao što su prostorije za koje nismo znali da postoje (lukovi, zatvori srednjovjekovnog doba) kao i radovi statičke sanacije. (ravnateljica Muzeja Maša Hrustek Sobočan)