Građanski izvješće o praćenju
Gradski prozori u prirodu - Eko danas za bolje sutra!

Je 2/06/2021 | di EKO2 | @eko_druga

Opis

Projektom se obnavlja postojeća i gradi nova posjetiteljska infrastruktura i stvaraju novi turistički proizvodi i sadržaji. Objavljivanjem rezultata našeg praćenja ovog projekta na društvenim mrežama veći broj građana saznat će za unapređenje parka Maksimir i time ćemo ih potaknuti na posjet samom parku. To će doprinijeti kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Saznanja o unapređenju parka povećat će i broj turističkih posjetitelja, a time i prihode samoga grada te omogućiti daljnja ulaganja u poboljšanje gradske infrastrukture.

Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II) je nastavak projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu čiji je cilj bio povećanju turističkoga i edukacijskoga potencijala te ponude Zoo vrta, kao i uspostavljanje učinkovitijeg sustava upravljanja i poslovanja ustanove te restauracija kulturne baštine unutar Zoo vrta. Nastavak projekta Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II) je Oporavilište za divlje životinje - Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III čiji je cilj razvoj sustava zaštite prirode, očuvanja bioraznolikosti i jačanje Zelene infrastrukture Grada Zagreba i Republike Hrvatske kroz razvoj sustava zbrinjavanja zavičajnih divljih vrsta koje su nađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane, ali i zaplijenjenih strogo zaštićenih životinja, unaprjeđenjem i izgradnjom novih kapaciteta oporavilišta (ex situ zaštita divljih vrsta).

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Postavljeni brojači posjetitelja na ulazima u Park.
Izrađene brošure o projektu Gradski prozori u prirodu.
Nabavljeno vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom.
Za ostale radove provedena javna nabava.

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

Projekt u tijeku.

Slabe strane

Zbog kraja školske godine i obaveza odgovornih osoba nije bilo lako dogovoriti termine intervjua i posjeta.
Neke od potencijalnih ustanova s kojima smo planirali susret nisu se odazvali pozivu na suradnju (Turistička zajednica Grada Zagreba).

Jake strane

Pristupačnost i profesionalnost intervjuiranih osoba.
Posvećenost intervjuiranih osoba projektu.
Sudjelovanje u projektu velikog broja udruga čiji članovi se mogu povezati s projekt.
Doprinos povećanju broja turista u Zagrebu, a time i samom proračunu grada te njegovom razvoju.
Očuvanje bioraznolikosti u samom parku.
Povećanje dostupnosti parka većem broju ljudi.

Budući rizici

Zbog corona virusa na gradilištima nije mogao sudjelovati planirani broj radnika što bi moglo usporiti završetak projekta.
Nakon potresa na nekim objektima otkrivena su oštećenja koja nisu mogla biti predviđena.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Kako 2017. godine, kada je projekt planiran, aplikacije na mobilnim telefonima nisu bile toliko dostupne predlažemo da se umjesto planiranog iznajmljivanja skupocjenih tableta kreira aplikacija koja bi bila dostupna svim korisnicima i informirala ih o Parku Maksimir

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)

Intervjuirali smo stručnjake:
Biljana Janev Hutinec, dr. sc., voditeljica istraživanja i razvoja Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba
Jurica Ambrožić, dr.vet.med., univ spec., voditelj projekta Gradski prozori u prirodu
Iva Šoštraić, mag. biol. mol., voditeljica Programa za edukaciju i komunikaciju u udruzi BIOM partneru na projektu
Informacije smo prikupljali na sljedeći način:
• Prikupljanje informacija na mreži - u nastavku izvještaja se nalaze poveznice
• Izravan posjet dokumentiran je fotografijama i videozapisima.
Bili smo u samom parku, vidjeli gradilište i dijelove parka koji se planiraju obnoviti
Posjetili smo udrugu BIOM i u živo razgovarali s edukatoricom
Razgovarali smo s gospodinom Ambrožićem ispred Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo
• Putem društvenih mreža proveli smo anketu i skupili mišljenja i stavove šire javnosti o samom parku (poveznica na rezultate ankete u privitku)
• Razgovarali smo s predstavnicima šire javnosti, prijateljima, članovima obitelji, i predstavili im projekt

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

1. Kada će obnova parka biti vidljiva i dostupna posjetiteljima?
2. Koja je uloga udruge BIOM u projektu, čime se bavite i kako ste iskoristili sredstva iz EU fondova?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

1. Radovi na projektu “Gradski prozori u prirodu” su u završnoj fazi. Ono što će posjetiteljima biti najzanimljivije je obnova ” čipkastog mosta” čime ćemo Maksimiru vratiti izvorni romantični štih kakav je imao u prošlosti. Tom obnovom će se s Vidikovca pružati pogled na Jezero 2 i slapište kojim se Jezero 2 prelijeva u Jezero 1. Kako ste i sami terenskim praćenjem primijetili bageri rade iskope i pripremaju nastambe za dabrove, smeđe medvjede te interpretacijski centar zaštićene faune. Uskoro se planira bioinženjerska revitalizacija jezerskih staništa i remedijacijskog otočića. Sve to trebalo bi biti dostupno posjetiteljima do kraja godine. Instaliranjem interpretacijskih info kioska i sustava edukacijsko-interpretacijskih panela posjetitelji će se moći informirati i educirati o biljnim i životinjskim vrstama koje obitavaju u našem Parku. Postavljeni su brojači posjetitelja, nabavljeno je vozilo za ljude treće životne dobi i osobe s invaliditetom kako bi im sadržaji bili dostupniji. Čamci za vožnju po prvom maksimirskom jezeru i prodajni kiosci proširit će turističku i ugostiteljsku ponudu te povećati broj posjetitelja. Isto tako udruge koje su partneri ovome projektu osmišljavaju edukativne sadržaje kao što su promatranje ptica u značajnom krajobrazu Savica koji je od iznimne važnosti, program forenzičar na jedan dan, noćna wildlife tura i brojne druge koje će ponuditi posjetiteljima.

2. Uloga udruge BIOM u projektu je upoznati građane grada Zagreba i posjetitelje s biološkom raznolikošću parka Maksimir, upoznati ih s florom i faunom koja nas okružuje. Osmislili smo razne programe i radionice za grupe školske djece, grupe studenata, učenike srednjih strukovnih škola i prirodoslovnih gimnazija, posjetitelje pojedince i obitelji s djecom, umirovljenike i širu zainteresiranu javnost. Većinu sredstava iz EU fondova trošimo za razvoj navedenih edukativnih sadržaja te plaće zaposlenika.