Građanski izvješće o praćenju
Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu

Je 3/06/2021 | di Letuljčići GMM

Opis

Projektom „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ nastoje se poboljšati postojeće i uvesti nove zdravstvene usluge koje pružaju domovi zdravlja i koncesionari u Brodsko-posavskoj županiji.

Također, osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućava se poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, a svim korisnicima / pacijentima pružiti kvalitetnija zdravstvena zaštita, osobito onih iz depriviranih područja.

Nabavom opreme za Dom zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška, uređenjem zdravstvenih objekata (vrijednosti 568.054,69 kuna) u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Davoru te dogradnjom pedijatrije u Slavonskom Brodu nastoji se smanjiti broj uputnica iz domova zdravlja u bolnice za najmanje 3%, a pacijentima brže ostvarenje zdravstvene zaštite i poboljšanje kvalitete života.
Dostupnost zdravstvene skrbi je nejednaka i ograničena, posebno u ruralnim dijelovima. Ulaganjem u opremu i infrastrukturu doprinosi se nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju te se poboljšavaju uvjeti rada i broj usluga na primarnoj razini. Primarna zdravstvena zaštita ima središnju ulogu u cjelokupnoj koordinaciji i kontinuiranosti zdravstvene skrbi za pacijente, sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu unutar zajednice koju pruža tim stručnjaka zaduženih za većinu potreba pojedinaca vezanih uz zdravlje. Svrha primarne zdravstvene zaštite je da se pacijenti usmjeravaju prema najprikladnijem i troškovno najučinkovitijem obliku skrbi o zdravlju.
Projekt se financira temeljem provedenog javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Razdoblje provedbe projekta je 11.6.2018. – 11.6.2021., a sufinanciran je u iznosu od 85% od EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD), iz Prioritetne osi Socijalno uključivanje i zdravlje Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi Ukupna vrijednost projekta je 11.843.801,88 kn, dok je iznos bespovratnih sredstava 10.067.231,58 kn. Projekt je pripremao Centar za razvoj Brodsko-posavske županije u proljeće 2018. godine i sada pruža tehničku pomoć u provedbi projekta.

Projektom „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ koji traje 11.6.2018. – 11.6.2021. do sada su u projektu provedeni infrastrukturni radovi:

1. Rekonstrukcija objekata u sklopu Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška vrijednosti 568.054,69 kuna - uređenje zdravstvenih objekata u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Davoru

2. Izgradnja zgrade pedijatrije u Domu zdravlja Slavonski Brod vrijednosti 9.731.882,20 kuna. Uporabna dozvola ishođena je 5.11.2020.g.

3. Nabavljena oprema vrijedna 6.230.199,00 kuna za rad domova zdravlja i 21 koncesionara s čitavog područja Županije. Nabavljeno je 12 jedinica za ultrazvuk (2.986.125 kn), stomatološki uređaji (445.375 kn), kardiovaskularni uređaji (1.284.808 kn), oftalmološka oprema (151.651 kn), razne medicinske naprave i proizvodi (849.971 kn), medicinski namještaj (308.019 kn) te stolna računala (204.250 kn).

U horizontalnim temama projekta predviđene su aktivnosti kojima se djeluje u smjeru suzbijanja neravnopravnosti spolova i diskriminacije te na poboljšavanju pristupačnosti domova zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška za osobe s invaliditetom.
Naime, u sklopu provedbe projekta održati će se edukacijske radionice za roditelje romske djece s ciljem bolje pripreme djece za odlazak liječniku te edukacija djelatnika domova zdravlja za rad s djecom s intelektualnim teškoćama.
Isto tako, s ciljem ispunjavanja gore spomenutih horizontalnih tema i pokazatelja projekta, u zdravstvenom objektu Davor riješen je problem pristupačnosti osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću ugradnjom koso podizne platforme na ulazu u zdravstveni objekt.
Na dograđenom dijelu Doma zdravlja Slavonski Brod također je izgrađena rampa za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću
Web stranice domova zdravlja koje su u izradi biti će prilagođene slijepim i slabovidnim osobama korištenjem primjerenih veličina fontova, slika, kontrastnih boja i govornih datoteka.
U izradi su i letci s uputama o pripremi djece s intelektualnim teškoćama za odlazak liječniku.

Koliko je nama poznato projekt nije dio šireg plana intervencija.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Stanje u našoj županiji koje smo dobili prikupljajući informacije nije loše, ali naravno uvijek se može popraviti.

Rezultati

Korisna intervencija, ali ima problema – ima nekih pozitivnih rezultata i sve u svemu je korisna, iako ima neke negativne vidove

Rezultat nadziranog projekta dobili smo putem internet ankete, intervjua s građanima te odlaskom u udrugu slabovidnih osoba. Saznali smo dosta informacija koje možda prije nismo znali. Iz prve ruke smo čuli što osobe s invaliditetom misle o stanju u našoj županiji te što im smeta. Iz ankete i intervjua s građanima saznali smo da osobe s invaliditetom mogu same obaviti liječnički pregled/pretragu no da im je problem kretanje po gradu, odnosno razni prilazi zdravstvenim ustanovama, kretanje liftom i slično. Što se tiče slabovidnih osoba, one imaju dobre mogućnosti kretanja po gradu, no isto tako imaju određene probleme poput biciklističkih staza.

Slabe strane

Kako smo saznali iz razgovora s gospođom Ivanom Jelić i gospodinom Antom Ćurkovićem iz Centra za razvoj Brodsko-posavske županije (koji i radi na provedbi projekta), pandemija Covida-19 usporila je provođenje aktivnosti projekta tijekom 2020. godine. Neke su se radionice (poput onih za romsku djecu i roditelje) nisu se mogle odviti na vrijeme zbog epidemioloških mjera, a također su imali poteškoća s javnim natječajima za nabavu opreme koje su morali ponavljati. Iz kontakta s osobama s invaliditetom i građanima Slavonskog Broda (na već navedene načine), saznali smo da još uvijek postoje poteškoće u pristupu OSI zdravstvenim ustanovama - primjerice, čak i samo malo povišenje osobama u invalidskim kolicima znatno otežava pristup određenoj prostoriji u ustanovi, bez obzira što im je sam ulaz omogućen izgradnjom same rampe. Također, slijepe osobe su navele kako im je kretanje po ulicama otežano zbog biciklističkih staza koje nemaju posebnu oznaku prilagođenu slijepima, a električni romobili predstavljaju posebnu opasnost jer su jako tihi. I osobe s poteškoćama lokomotornog sustava i slijepe i slabovidne osobe ističu kako je problem zdravstvene usluge u našoj županiji u dugim listama čekanja na određene pretrage, nerazumijevanje zdravstvenih radnika za njih te vrlo sporim rješavanjem pristupačnosti ustanova za njih (navode kako je većina ustanova u Slavonskom Brodu još neprilagođena za OSI).

Jake strane

Budući da smo imali izravan kontakt s osobama s invaliditetom u Slavonskom Brodu (posjet udruzi Loco-moto te udruzi slijepih i slabovidnih osoba, ispunjavanjem ankete putem Google obrasca osoba s invaliditetom te izravnim intervjuiranjem prolaznika u centru Slavonskog Broda) te ostalih građana Slavonskog Broda, uvidjeli smo da je dosta građana upoznato barem s nekim od aktivnosti projekta kojeg promatramo. Također, mislimo kako je projekt pridonio povećanju svijesti o potrebama osoba s invaliditetom kod građana. Možemo zaključiti kako su do sada obavljeni radovi i oprema kupljena kroz projekt poboljšali pristupačnost zdravstvenih osoba zdravstvenim ustanovama te je općenito poboljšana kvaliteta zdravstvene usluge u našoj županiji.

Budući rizici

Nema rizika.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Ideje i rješenja koja bismo mi predloži su svakako da se unaprijedi mogućnost lakšeg kretanja za osobe s invaliditetom. Ali posebno bi istaknuli to da se njih treba saslušati i uzeti u obzir njihov stav i mišljenje. Oni najbolje znaju kako pomoći da situacija ide na bolje.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone

Intervjuirani su građani Slavonskog Broda i slabovidne osobe u udruzi koju smo posjetili. Neke od osoba koje smo intervijuirali su bili zdravstveni radnici.

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

Poznajete li neku osobu s invaliditetom?
Smatrate li da im je pružrna sva zdravstvena i socijalna skrb, te na koji način im se može još pomoći?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

Većina intervjuiranih osoba poznavala je osobu s invaliditetom.
Smatraju da im je pružena zdravstvena i socijalna skrb, no po pitanju kretanja po gradu misle da se može puno više napraviti. Isto tako smatraju da bi se u medijima više trebalo govoriti o ovoj temi.