Građanski izvješće o praćenju
Rokovi super junaci protiv pretilosti

Je 27/05/2021 | di Gym heroes

Opis

Cilj projekta je promicati zdravi način života utjecajem na životni stil i prehrambene navike djece, mladih i građana VPŽ radi prevencije vaskularnih i drugih kroničnih oboljenja. Svrha je projekta educirati djecu i mlade o opasnostima i posljedicama pretilosti za zdravlje. Procjena nositelja projekta je da je 30% djece pretilo ili s povećanom tjelesnom težinom. Ciljne grupe su: pretila djeca od 7-15 godina i njihovi roditelji. Projektne aktivnosti će doprinijeti prevenciji vaskularnih bolesti i promociji zdravlja podizanjem svijesti, znanja i vještina sudionika projekta.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Projekt je završen (završna konferencija održana 21.4.2021.)

Rezultati

Nije bilo moguće vrednovati učinkovitost intervencije – pr. projekt još nema rezultate koji se mogu vrednovati

S obzirom na specifičnost projekta, mijenjanje prehrambenih navika i stila života, rezultat projekta nije mjerljiv i još nije vidljiv učinak provedenih akcija nakon tako kratkog vremenskog perioda. Na sličnim aktivnostima je potrebno nastaviti raditi kako bi se promijenile navike djece i roditelja. Nosioci projekta smatraju da će se već iduće godine prilikom liječničkog pregleda djece za upis u 1. razred vidjeti prvi rezultati projekta.

Slabe strane

Covid -19 pandemija otežala je ili čak onemogućila provođenje svih planiranih aktivnosti projekta (nisu mogle biti odrađene sve planirane radionice za djecu i roditelje, nutricionistički kamp). Projekt nema mjerljive rezultate jer nije prošlo dovoljno vremena kako bi se utvrdilo jesu li djeca promijenila svoje prehrambene navike i bave li se više tjelesnom aktivnošću.

Jake strane

Projekt smo odabrali prvenstveno jer je namijenjen nama mladima. Iako nije fizički vidljiv i opipljiv smatramo da je vrlo važan jer brine o zdravlju mladih i na taj način je to ulaganje u budućnost.

Budući rizici

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Slične aktivnosti je potrebno provoditi i dalje među djecom i roditeljima, bez obzira što je projekt završio. Lokalnu vlast je potrebno potaknuti na ulaganje u prostore za aktivnost djece i mladih kao što su igrališta (posebno u manjim mjestima u županiji), udruge trebaju organizirati sportske manifestacije kojima će se poticati tjelesna aktivnost i djece i roditelja, organiziranje radionica zdrave prehrane i slično. U takve aktivnosti trebaju biti uključeni svi, i roditelji, škole, općine, gradovi, razne udruge i sportski klubovi.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)

- ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sv. Rok Virovitica, prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. specijalist epidemiolog
- voditelj Djelatnosti za javno zdravstvo pri Zavodu za javno zdravstvo Sv. Rok Virovitica, dr. Miodrag Beneš
- psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja, prof. Siniša Brlas
- anketirani 151 roditelj djece osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

1. Što Vas je potaknulo na pokretanje ovoga projekta?
2. Smatrate li da je projekt ostvario zadani cilj?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

Dr. Miroslav Venus
1. ” Temeljem podataka prikupljenih od strane djelatnosti za javno zdravstvo dobili smo informacije da naši sugrađani u odrasloj dobi uglavnom obolijevaju, a onda na žalost i umiru od dvije skupine bolesti; bolesti krvožilnog sustava, a vodeće dijagnoze su srčani udar ili infarkt i moždani udar, i druge skupine a to su maligni procesi u organizmu. Od prije je već poznato da na te bolesti u velikoj mjeri utječu određeni čimbenici, a neki od njih su i nepravilna prehrana i nedovoljna tjelesna aktivnost koje dovode do pretilosti ili prekomjerne tjelesne mase. Dio Zavoda za javno zdravstvo čini i Školska medicina koja je prilikom pregleda djece za upis u osnovnu školu unazad nekoliko godina došla do podataka da sve više djece dolazi sa prekomjernom tjelesnom težinom. To je bio osnovni pokretač ovog projekta kako bi se u ranoj fazi preventivno djelovalo na smanjenje pretilosti djece."
2. "Mislim da je projekt ostvario zadane ciljeve, iako to ne mogu sa znanstvene strane potvrditi jer svaki projekt treba na neki način evaluirati. Jako je teško kad radite projekte koji u sebi sadrže preventivnu notu nešto vrednovati u vrlo kratkom vremenskom periodu, to je praktički nemoguće. Smatram da smo određene ciljeve postigli jer smo dobivali trenutne povratne efekte i informacije od svih osoba s kojima smo razgovarali i koji su bili obuhvaćeni projektnim aktivnostima. Uvjeren sam ukoliko ćemo takve aktivnosti ponavljati da će u nekoj doglednoj budućnosti upravo pad incidencije pojavnosti novooboljelih od tih bolesti pokazati da smo u tome uspjeli. Već slijedeće godine pri upisu djece u prvi razred moći ćemo vidjeli hoće li se % djece s prekomjernom tjelesnom masom smanjiti ili biti jednak. Mi očekujemo da će biti manji ili u najgorem slučaju da se neće pogoršati."